Podsumowanie raportu zbiorowego

Numer raportu:
22/2021
Data wygenerowania raportu:
03.06.2021
Nazwa firmy:
BIOFINGER
Ilość pracowników:
3
Okres rozliczenia:
01.05.2021 - 31.05.2021
Kompletność raportu:
prawidłowy
Ilość pracowników z błędami do poprawienia:
0
Całkowita ilość błędów do poprawienia:
0
Uwagi:
należy sprawdzić wszystkie raporty indywidualne

W mailu znajduje się załącznik raporty_indywidualne.zip, który zawiera wszystkie raporty indywidualne pracowników dla których rozliczasz czas pracy, zgodnie z uprawnieniami nadanymi w programie BIOFINGER/SW.

Wszystkie raporty indywidualne zapisywane są również na serwerze Twojej firmy w plikach HTML, w katalogu ustalonym przez Administratora systemu BIOFINGER-RCP. Bezpośredni dostęp do raportów indywidualnych (plików *.HTML) zapisanych na serwerze Twojej firmy należy ustalić z Administratorem serwera.

Raport zbiorowy

Raport zbiorowy bez błędów w autoryzacjach

Biometryczno/zbliżeniowe systemy rejestracji, ewidencji
i rozliczania czasu pracy na odcisk palca lub na karty zbliżeniowe.