Szczegółowy raport czasu pracy

Numer raportu:
23/2021
Data wygenerowania raportu:
02.06.2021
Nazwa firmy:
BIOFINGER
Pracownik:
Nowak Jan
Numer ID:
00346
Okres rozliczenia:
01.05.2021 - 31.05.2021
Kompletność raportu:
zawiera błędy
Ilość błędów:
3 (błędne autoryzacje oznaczone są kolorem czerwonym)
Uwagi:
przeanalizuj swoje błędy oraz rejestry czasu pracy i następnie zgłoś się do administratora systemu BIOFINGER-RCP w celu wyjaśnienia błędów dokonanych przy nieprawidłowym wyborze statusów RCP (F1»F6) lub braku autoryzacji statusu RCP

Raport indywidualny

Raport indywidualny z błędami w autoryzacjach

Szczegółowe podsumowanie raportu indywidualnego za okres od 01.05.2021 do 31.05.2021:

Planowany czas pracy:
168:00 [godziny : minuty]
Planowane godziny:
170:25 [godziny : minuty]
Zaliczony czas pracy:
125:45 [godziny : minuty]
Czas pracy wg harmonogramu:
168:00 [godziny : minuty]
Czas obecności:
169:34 [godziny : minuty]
Suma wyjść służbowych:
35:21 [godziny : minuty]
Suma wyjść prywatnych:
05:13 [godziny : minuty]
Całkowity czas przerwy:
123:00 [godziny : minuty]
Czas przerwy w ciągu dnia w minutach:
25 [minuty]
Spóźnienia:
01:13 [godziny : minuty]
Wcześniejsze wyjścia:
04:55 [godziny : minuty]
Nadgodziny:
03:01 [godziny : minuty]
Nadpracowane:
03:01] [godziny : minuty]
Godziny nocne:
12:20 [godziny : minuty]
Godziny świąteczne:
15:15 [godziny : minuty]
Godziny świąteczne wg KP:
15:15 [godziny : minuty]
Czas pracy zbilansowany:
168:50 [godziny : minuty]

Biometryczno/zbliżeniowe systemy rejestracji, ewidencji
i rozliczania czasu pracy na odcisk palca lub na karty zbliżeniowe.