Szczegółowy raport czasu pracy

Numer raportu:
18/2021
Data wygenerowania raportu:
02.06.2021
Nazwa firmy:
BIOFINGER
Pracownik:
Nowak Jan
Numer ID:
00346
Okres rozliczenia:
01.05.2021 - 31.05.2021
Kompletność raportu:
prawidłowy
Ilość błędów:
brak błędów, gratulujemy!
Uwagi:
brak uwag

Raport indywidualny

Raport indywidualny bez błędów w autoryzacjach

Szczegółowe podsumowanie raportu indywidualnego za okres od 01.05.2021 do 31.05.2021:

Planowany czas pracy:
168:00 [godziny : minuty]
Zaliczony czas pracy:
182:06 [godziny : minuty]
Czas pracy wg harmonogramu:
158:55 [godziny : minuty]
Czas obecności:
--:-- [godziny : minuty]
Suma wyjść służbowych:
14:47 [godziny : minuty]
Suma wyjść prywatnych:
04:54 [godziny : minuty]
Całkowity czas przerwy:
--:-- [godziny : minuty]
Czas przerwy w ciągu dnia w minutach:
-- [minuty]
Spóźnienia:
03:23 [godziny : minuty]
Wcześniejsze wyjścia:
02:05 [godziny : minuty]
Nadgodziny:
17:33 [godziny : minuty]
Nadpracowane:
--:-- [godziny : minuty]
Godziny nocne:
--:-- [godziny : minuty]
Godziny świąteczne:
--:-- [godziny : minuty]
Godziny świąteczne wg KP:
--:-- [godziny : minuty]
Czas pracy zbilansowany:
--:-- [godziny : minuty]

Biometryczno/zbliżeniowe systemy rejestracji, ewidencji
i rozliczania czasu pracy na odcisk palca lub na karty zbliżeniowe.